Actualiteiten

Hieronder vindt u een lijst met actuele thema’s die mogelijk van invloed zijn op uw situatie:

  • Auto van de zaak 2018: De hoofdregel is vanaf 2018 dat er voor de nieuwe auto’s in 2018 twee tarieven voor de bijtelling van de auto van de zaak mogelijk zijn: 4% en 22%. Het tarief wordt bepaald door de CO2-uitstoot van de auto. Auto van de zaak 2018
  • Aftrekposten ondernemers over resultaat 2017: Zorg dat je zo min mogelijk belasting betaalt door gebruik te maken van alle aftrekposten. Zo kun je misschien aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de meewerkaftrek en de winstvrijstelling. Een overzicht. Aftrekposten ondernemers
  • Wet DBA (oude VAR verklaring): Wat staat er in het regeerakkoord over de positie van zelfstandigen? De Wet DBA wordt vervangen. Er komt een minimumtarief voor zzp’ers, een opt-out mogelijkheid en een opdrachtgeversverklaring via het invullen van een webmodule. Wet DBA regeerakkoord
  • Tijdelijk dienstverband en ontslag: Er komt meer balans tussen flexwerk en vaste contracten door onder meer: een soepeler ontslagrecht, aanpassing van de transitievergoeding, een tijdelijk contract wordt pas na drie jaar een vast contract en er kan een langere proeftijd worden afgesproken. Flexwerk / ontslag
  • Loondoorbetaling bij ziekte: Onder de huidige wetgeving heeft een werknemer bij ziekte recht op doorbetaling van 70 procent van zijn loon. In het regeerakkoord stelt het kabinet voor om de loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) te verkorten naar één jaar. De kosten van het tweede ziektejaar worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door kleine werkgevers.

accounting-and-audit-interior

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close